PROFIEL

Marianne Ketting is DGA van Ketting Partners. Zij is een ervaren en creatieve sparring partner voor bestuurders en adviseurs op het gebied van innovatie, strategische on- of offline communicatie, visie- en conceptontwikkeling, patiëntencommunicatie en new business development. Dit met name in het krachtenveld van de (inter)nationale gezondheidszorg.

Zij is een uitgesproken netwerker, met veel ervaring op het gebied van bestuur en toezicht. Zie bestuurswerkzaamheden.
Ketting Partners heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met
• expertmeetings
• trainingen, workshops en advies op het gebied van creatief denken en innovatie
• strategische communicatie en advies
• ontwikkelen van online- en mobiele (patiënten) educatie en voorlichting
• conceptontwikkeling
• ontwikkelen van innovaties en implementatie
• uitgeverij op het gebied van (gezondheids)voorlichting en educatie


Ketting partners is onderdeel (geweest) van de volgende bedrijven:

De Gouden Formule, The Health Agency en de stichting Mobile Health.

Vanuit De Gouden Formule
• landelijke publiciteitscampagnes
• uitgeverij
• internationale conferenties op het gebied van vrouwenstudies

Vanuit The Health Agency

• het ontwikkelen van vernieuwende software voor gepersonaliseerde patiëntenvoorlichting
• mobiele ondersteuning van chronisch zieken
• serious health games
• zelfmanagement en zorg op afstand

Vanuit Mobile Health

• ontwikkelen van een mobiele- en online applicatie voor chronisch zieken ter
ondersteuning van zelfmanagement